Beter energielabel

Voordelig uit met Drowa Chips

De (kleine) investering in Drowa Chips betaalt zich snel terug door de energiekostenbesparing en waardeverhoging van de woning.

Daarnaast zorgt de verbetering van het wooncomfort ervoor dat kruipruimte isolatie in het algemeen en Drowa Chips in het bijzonder één van de goedkoopste en meest effectieve isolatie maatregelen is die u kunt nemen, twee belangrijke effecten zijn onder meer:

 • beperking van het warmteverlies via de begane-grondvloer
 • verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte

Een warme deken van Drowa Chips beschermt zowel de begane grond vloer als het leidingwerk.

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Verschillen Drowa Chips en reguliere vloerisolatie

Reguliere vloerisolatie is isolatie die aan de onderkant van de begane grond vloer is aangebracht (kan Polystyreen zijn, maar ook purschuim of isolatiepanelen of thermokussens), terwijl Drowa Chips op de bodem van de kruipruimte worden aangebracht.

Eén van de belangrijkste verschillen tussen de chips en vloerisolatie is dat bij vloerisolatie weliswaar de begane grond verdieping geïsoleerd en warmer wordt gemaakt, maar dat de kruipruimte zelf vochtig zal blijven. Vocht zal condenseren op koude onderdelen als gas- en waterleidingen, waardoor deze zullen beschadigen.

Ook ongedierte en schimmel- en zwamvorming zullen zonder problemen kunnen gedijen in dat vochtige kruipruimte klimaat.

Een vochtige kruipruimte zal (giet) ijzeren onderdelen van leidingwerk aantasten waardoor het gaat roesten en afbreken.

Kruipruimte isoleren : een goede beslissing

Een kruipruimte loopt normaliter onder de begane grond van de gehele woning. Indien zich in die kruipruimte vocht- en koude problemen afspelen, dan worden deze over de gehele oppervlakte van de begane grond doorgegeven aan de bovengelegen leefruimte, met een heleboel nare gevolgen van dien.

Door het (laten) isoleren van de gehele kruipruimte zorgt u voor een verbetering van het binnenklimaat van de gehele begane woning: vloeren worden warmer en droger, allerlei vervelende dingen als condensatie, ongedierte e.d. worden aangepakt door het laten isoleren van een kruipruimte.

Vochtigheid kruipruimte wordt mede beïnvloed door weer- en grondwateromstandigheden.

Algemene oorzaken van vochtproblemen in de woning

 • door het dichtzitten van de ventilatieroosters in de gevel
 • door lekkages
 • door capillair of optrekkend vocht
 • door doorslaande gevels (gevels die vocht doorlaten, bijv. bij slagregens)
 • door koudebruggen (plaatsen waar de isolatie onderbroken is)
 • door woonvocht vd bewoners zonder voldoende luchtverversing
 • door kruipruimte

Aantrekkelijke situering aan waterkant zorgt wel voor extra vochtproblemen in de laag gelegen kruipruimte bodem.

Gevolgen vocht in de kruipruimte

 • door condensatie blijft de onderkant van de vloer continu nat (opstijgend vocht)
 • hierdoor wordt de vloer kouder (beton) en/of aangetast (hout)
 • vocht trekt in de funderingsmuren (optrekkend vocht) waardoor uiteindelijk de bovenvloerse muren worden aangetast
 • door vocht ontstaan schimmels en zwamvorming leidingwerk wordt aangetast
 • ziektekiemen en astmatische effecten ontstaan het algehele gevoel van comfort vermindert.
 • hogere energiekosten om koude- en vochteffecten in de woning te neutraliseren.

Vocht zorgt voor schimmel- en zwamvorming waardoor de houten vloer wegrot.

Voordelen Drowa Chips

 • besparing op energiekosten (3-6 m3 gas per m2 bodemoppervlakte per jaar)
 • lage investering met snelle terugverdientijd
 • droge kruipruimte
 • verhoogt de vloertemperatuur met ca. 4 graden Celcius
 • RC- waarde van minimaal 2,5
 • verlengt de levensduur van gas/cv-leidingen
 • vermijding van reparatiekosten door vochtschade
 • verhoogt wooncomfort
 • beter voor de gezondheid
 • Milieuvriendelijk
 • snel en eenvoudig (ook zelf)aan te brengen
 • kruipruimte blijft toegankelijk
 • onbeperkte werking en levensduur

Aanvullende informatie over Drowa Chips

Voordelen Drowachips

Aanbrengen Drowa Chips

Beter leefklimaat

Besparing energiekosten

Beter energielabel

Waardeverhoging woning

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Andere relevante websites:

Devochtbestrijder.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Debodemafsluiter.nl

Isolerenspouwmuren.nl