Optrekkend vocht

Wat is optrekkend vocht ?

Het verschijnsel optrekkend vocht manifesteert zich met name in oudere gebouwen en woningen. Een en ander hangt samen met het gebruik van gemetselde funderingen in vooroorlogse gebouwen, woningen en/ of monumenten alsmede met het ontbreken van voldoende dichte lagen, zoals een trasraam, aan de onderzijde van de muren.

Het feit dat optrekkend vocht een betrekkelijk langzaam verlopend verschijnsel is, betekent dat er soms pas na vele tientallen jaren sprake is van een duidelijke aantasting van bouwmaterialen of constructies. Daarnaast kunnen wisselingen in de grondwaterstand ook leiden tot wisselingen in de stijghoogte van het vocht in de muren.

Water in de kruipruimte wordt opgenomen door voornamelijk gemetselde funderingsmuren en kan tot wel 4 meter hoog optrekken.

De aanwezigheid van zouten in het metselwerk kunnen de stijghoogte en -snelheid aanzienlijk beinvloeden. Overigens vormen de tegenwoordig gebruikelijke betonnen funderingen een redelijke garantie voor het achterwege blijven van het verschijnsel optrekkend vocht.

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Gevolgen optrekkend vocht

  • Schimmels
  • Uitbloeiingen
  • Vochtplekken
  • Zouten
  • muffe geur
  • stuclagen en behang laten los
  • schimmels hechten zich aan meubels

Bij vochtige omstandigheden met onvoldoende ventilatie zullen materialen in de muur worden aangetast en deze beschadigen.

Optrekkend en opstijgend vocht

Optrekkend vocht is vocht dat via vaste delen, meestal gemetselde funderingsmuren, optrekt tot boven de kruipruimte. Vaak worden muren boven de kruipruimte ook aangetast . Door het vocht gaan stuclagen rotten, behang schimmelen en ontstaat er een muffe, vochtige lucht.

Opstijgend vocht is vocht dat uit de grond verdampt en wordt opgenomen in de lucht in de kruipruimte. De lucht stijgt op en komt in contact met de onderkant van de begane grondvloer. Op dat moment condenseert het vocht tegen de vloer en ontstaan er allerlei vervelende bijverschijnselen

Stucwerk zal loslaten en scheuren onder te vochtige omstandigheden. Het vochtprobleem zal opgelost moeten worden.

Oorzaken optrekkend vocht

Optrekkend vocht wordt veroorzaakt door direct of indirect contact van het steen of metselwerk met vocht, grond- of lekwater.

Natuurlijke absorptie en capillaire werking maken dat vocht optrekt vanuit de grond in een onafgebroken proces.

Bijvoorbeeld in de gemetselde fundering en vandaar uit naar de gemetselde opgaande muren.

De mate waarin dat gebeurt wordt bepaald door omstandigheden zoals opbouw van de constructie, vochtigheid, temperatuur, verdamping, kruipruimte isolatie, aanwezigheid van zouten etc.

De Nederlandse woonwijken worden vaak gebouwd op voormalig landbouwgrond dat drassig en nat is van aard.

Vochtbronnen

Bij optrekkend vocht kunnen verschillende bronnen of combinaties daarvan in het geding zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen:

  • verticale aanvoer van vocht, via de fundering, waarbij het grondwater de bron is;
  • horizontale aanvoer van vocht uit de grond, die tegen de muur aan ligt. Hierbij speelt de waterdoorlatendheid van de grond een belangrijke rol;
  • aanvoer van oppervlaktewater.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is het voor het optreden van optrekkend vocht in muren niet noodzakelijk dat de fundering in direct contact staat met ‘vrij water’, zoals het grondwater of het oppervlaktewater.

Indien er gebouwd wordt in de buurt van oppervlakte wateren is een goede vochtwerendheid van woningen van zeer groot belang.

Bj optrekkend vocht kan de muur een zodanige hoeveelheid water bevatten dat het een voedingsbodem vormt voor de groei van houtaantastende algen of soortgelijke schimmels die goed gedijen onder vochtige omstandigheden. Deze kunnen de houtconstructies van een gebouw danig aantasten.

VIDEO: het aan laten brengen van Drowa Chips in beeld

Hiernaast kunt u videobeelden bekijken van de gehele procedure van het aanbrengen van Drowa Chips, de nr.1 kruipruimte isolatie in Nederland. De Drowa Chip heeft enkele unieke eigenschappen die het bij uitstek geschikt maken voor het droger en comfortabeler maken van een woning. Drowa Chips zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in een natte, vochtige of koude kruipruimte.

Indien u denkt dat Drowa Chips ook iets voor u zijn, dan kunt u geheel gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen.

Bestrijding optrekkend vocht vanuit de kruipruimte

Het goed ventileren, maar bovenal isoleren van kruipruimtes is een uitstekende manier om vochttoename in de kruipruimte te verminderen en/of te voorkomen waardoor optrekkend vocht zal verminderen of tot stilstand zal worden gebracht.

Soms zijn andere methodes noodzakelijk zoals vochtwerende constructies om aantasting van het gebouw te voorkomen.

Andere methodes

Soms is het noodzakelijk om meerdere maatregelen te nemen om optrekkend vocht in oude gebouwen tegen te gaan. Grondwater buiten het gebouw is een belangrijke bron van optrekkend vocht en kan niet verholpen worden door kruipruimte isolatie.

Het is dan noodzakelijk om te zorgen voor een barriere in de muren om zo te voorkomend dat vocht optrekt.

Te denken valt dan aan het injecteren van de muren of aan een duurdere mechanische ingreep waarbij een deel van de muren verwijderd wordt en vervangen wordt door materialen die geen vocht transporteren.

Ook het aanbrengen van ventilatie-openingen in de muren kan helpen.

In dit soort gevallen is het verstandig om een vochtbestrijdingbedrijf te consulteren.

Aanvullende informatie over vochtproblemen

Koude vloer

Aangetaste muren

Optrekkend vocht

Vocht in kruipruimte

Schimmel

Ongedierte

GRATIS & VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAGEN MET SUBSIDIE

Andere relevante websites:

Devochtbestrijder.nl

Dezonnepaneelexpert.nl

Debodemafsluiter.nl

Isolerenspouwmuren.nl